SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Štáb ZPH PyeongChang 2018

02. marec 2018

1_Štáb ZPH PyeongChang 2018


Zabezpečenie účasti výpravy SR

Pri účasti na ZPH 2018 v dvoch športoch bude veľkosť slovenskej výpravy 30 osôb, pričom športovcov by malo byť do 15. A to je aj počet miesteniek, ktoré by naši športovci mohli vybojovať pre Slovensko.

Zabezpečovanie účasti výpravy v dejisku hier je dané podmienkami organizačného výboru hier, ktorý stanovuje špecifické postupy a určuje termíny poskytovania požadovaných údajov a náležitostí. Preto bola príprava rozložená do dvoch rokov - na rok 2017 a 2018, kde už v roku 2017 bolo potrebné zadefinovať a konkretizovať naše požiadavky a následne tieto i prefinancovať. VV SPV preto svojím rozhodnutím poveril prípravnými prácami a zabezpečením úloh spojených s účasťou slovenskej výpravy na ZPH Štáb PyeongChang 2018. Tento koordinuje prípravy a komunikuje prostredníctvom sekretariátu SPV s organizátorom.

Zloženie Štábu v tomto obsadení (bez titulov): 

1.

Maroš Čambal

(vedúci štábu)

2.

Tomáš Varga

(administrátor)

3.

Branislav Delej

(lekár výpravy)

4.

Samuel Roško

(zástupca SPV)

5.

Martin Čapla

(zástupca SZTPŠ)

6.

Pavol Valent

(zástupca SAZPŠ)

7.

Martin Makovnik

(zástupca zjazdového lyžovania)

8.

František Pitoňák

(zástupca curlingu na vozíku)

9.

Miroslav Dráb

(zástupca para hokeja)

10.

Stanislav Ščepán

(tlačový atašé)

Viac informácií: www.spv.sk


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image