SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

NOVINKY

Zasadnutie predsedníctva 10.12.2020

11. december 2020

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

 

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

 

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 10. decembra 2020:

1. Predsedníctvo schvaľuje úhradu za spracovanie daňového priznania pre rok 2019.

2. Predsedníctvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2021.

3. Predsedníctvo schvaľuje predbežný termín konania valného zhromaždenia 17. apríla 2021.

4. Predsedníctvo schvaľuje nákup športových potrieb pre oboch podpredsedov a sekretárku v sume 200 €/osoba ako formu odmeny za vykonávanie ich funkcie. 

5. Predsedníctvo schvaľuje ročnú odmenu predsedovi vo výške 500 €.

6.  Predsedníctvo schvaľuje p. Václava Trnku ako kandidáta do VV SPV vo voľbách v roku 2021 (ako zástupcu pre šport zrakovo postihnutých v zmysle Stanov SPV).

7. Predsedníctvo berie na vedomie poďakovania jednotlivých klubov za poskytnutie príspevku na nákup športovej obuvi pre registrovaných členov a pozitívne hodnotí takúto formu pomoci.

8. Predsedníctvo berie na vedomie informáciu predsedu o opätovnej registrácii pre poberanie 2% resp. 3% z daní FO a PO.

9. Predsedníctvo berie na vedomie ďalšie informácie predsedu o dianí v asociácii (podanie DP, registrácia členov, novelizácia zákona o športe, plánovanie národných šampionátov, reštart športu, atď.)

 

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image