SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

NOVINKY

Zasadnutie predsedníctva 16.6.2020

18. jún 2020

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 16. júna 2020:

1. Predsedníctvo schvaľuje prijatie ŠK MH Slovakia za riadneho člena SAZPŠ.

2. Predsedníctvo schvaľuje predĺženie termínu povinnej registrácie členov jednotlivých klubov v databáze RegiSPORT do konca septembra 2020 vzhľadom k obmedzeniam súvisiacich s koronakrízou.

3. Predsedníctvo schvaľuje, že účasť delegátov na valnom zhromaždení za jednotlivé kluby sa bude riadiť podľa počtu ich členov zaregistrovaných v databáze RegiSPORT. 

4. Predsedníctvo schvaľuje, že akcií usporiadaných SAZPŠ sa budú môcť zúčastňovať iba členovia zaregistrovaní v databáze Regi SPORT.  

5. Predsedníctvo schvaľuje, že do konca mesiaca augusta 2020 nebude SAZPŠ usporadúvať žiadne verejné ani hromadné podujatia.

6. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v kolkoch na 18. - 20. septembra 2020 v Rimavskej Sobote.

7. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v aplikovanom stolnom tenise  na 16. - 18. októbra 2020 v Nitre.

8. Predsedníctvo schvaľuje účasť tímu goalballistov na medzinárodnom turnaji v Prahe v termíne 24. – 25. októbra 2020.

9. Predsedníctvo berie na vedomie ďalšie informácie predsedu o činnosti SAZPŠ.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image