SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

ZVEREJŇOVANIE

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

"Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v súlade s §65 ods.(6) zákona o športe povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité".

Zo zákona preto na tomto mieste zverejňujeme priebežné čerpanie dotácie od MŠVVaŠ za rok 2019 a rok 2020.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2019

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2020

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2021

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2022

Čerpanie 

Zmluva číslo 002/2021 o poskytnutí príspevku na šport pre zdravotne postihnutých v roku 2021

Zmluva číslo 002/2022 o poskytnutí príspevku na šport pre zdravotne postihnutých v roku 2022

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image