SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

NOVINKY

Zasadnutie predsedníctva - nové

24. január 2022

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

 

 

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

 

 

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 14. januára 2022:

1. Predsedníctvo schvaľuje pôžičku na 1. ročník kolkárskeho turnaja – Memoriál Jozefa Kolbaského v Nováčanoch (22. – 24. júla 2022). Refundácia z dotácií VÚC a mesta Košice.

2. Predsedníctvo schvaľuje prevod financií z 2 % klubom, ktoré sa v roku 2021 zapojili do ich získavania (za zdaňovacie obdobie 2020).

3. Predsedníctvo schvaľuje prijatie nového klubu – BK HNTN Bratislava.

4. Predsedníctvo schvaľuje návrh opatrení v súvislosti s finančnou kontrolou MŠVVaŠ.

5. Predsedníctvo schvaľuje konanie sústredení TOP 16 v kolkoch (Zlatovce) a TOP 12 v aplikovanom stolnom tenise (Rosina) - podľa možností súvisiacich s epidemickou situáciou.

6. Predsedníctvo poveruje sekretárku p. Ľudmilu Kubašovú sledovaním grantových a dotačných výziev z dôvodu možností získania finančných prostriedkov na športovú činnosť resp. na materiálno-technické vybavenie asociácie.

7. Predsedníctvo schvaľuje termín konania OM-V v kolkoch – 5. marec 2022 vo Vrútkach a termín konania OM-Z v kolkoch – 6. marec 2022 v Zlatovciach.

8. Predsedníctvo upresňuje termín konania CTZ (celoslovenského turistického zrazu), a to  v dňoch 12. – 15. mája 2022 (usporiadateľ MŠK ZPŠ Martin).

 

 

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image