SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

NOVINKY

Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.

07. august 2017

Dňa 27.7.2017 sa členovia ŠK NSŠ Delfín Košice vybrali do Smižian v počte 27. Vlakom sme sa odviezli do Spišskej Novej Vsi a odtiaľ sme sa presunuli do Smižian, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Po ubytovaní sme sa všetci zišli v jedálni, kde predseda klubu privítal medzi nami všetkých prítomných a odbornú inštruktorku ÚNSS v Košiciach Mgr. Martu Pajkošovú a predstavil program štvordňovej akcie. Po oboznámení s programom poprosil Mgr. Pajkošovú, aby predstavila svoj program výučby chôdze s bielou palicou a sebaobsluhy. Najprv, že to bude prednáška a následne názorná ukážka. Nevidiaci si vyskúšali chôdzu po schodoch, okolo budovy a záhrady s altánkom. Potom sme začali variť guľáš, kde pomáhali aj nevidiaci, čistili a rezali cibuľu, zemiaky pod jej dohľadom. Ukázala im správnu techniku. Po večeri sme mali opäť prednášku, kde Mgr. Pajkošová upozornila, kde robia nevidiaci pri chôdzi s bielou palicou chyby a taktiež pri práci v kuchyni.28_Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji

V piatok sme si pripravili na raňajky párky s horčicou, kečupom a k tomu chlieb a čaj. Po raňajkach a uprataní kuchyne sme sa o 8.15 hod. presunuli autobusom do Levoče, kde sme si pozreli múzeum školstva pre nevidiacich, nepočujúcich a hluchoslepých. Múzeum vzniklo 16.novembra 1990 na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. Vstupná časť obsahuje expozíciu školy pre nevidiacih, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýchodnených žiakov. V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov, replík v slovenskom, anglickom jazyku a v braillovom písme. Na prvom poschodí sa nachádza model ľudského ucha a oka s rozoberateľnými časťami, ktoré si mnohí aj ohmatali. Tabuľka na nácvik Braillovho písma, čo si niektorí prítomní aj vyskúšali, aké to bolo náročné, lebo sa písalo v zrkadlovej podobe, alebo z dola nahor. Poslednou miestnosťou na druhom poschodí je obvod nadrozmernej kocky. 19_Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom rajiTáto miestnosť je zameraná na ľudské zmysly - hmat, sluch a čuch. Sluch sme si overili prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok a to tak, že nám dali na uši sluchádla a mali sme rozoznať, čo počujeme. Hmat sme si overili tak, že vo vnútri kocky sa nachádzajú rozličné predmety, ktoré sme mali rozoznať. Môžem povedať, že to nebolo jednoduché. Nakoľko do múzea púšťajú po cca 12 osôb, tak sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna bola v múzeu a druhá si prezrela kostol. Po prehliadke sme sa pri múzeu stretli so šefredaktorkou knižnice pre nevidiacich Mgr. Gabrielou Rerkovou a nevidiacim učiteľom hudby Petrom Kolesárom a jeho manželkou, kde sme si navzájom odovzdávali skúsenosti pri práci s nevidiacimi a diskutovali o vydávaní časopisov pre nevidiacich. Skonštatovali sme, že by bolo vhodné, abý boli nevidiaci aktívnejší a viac do časopisov písali svoje zážitky a podelili sa so svojimi skusenosťami.Po prehliadke múzea sme sa presunuli na Mariánsku horu, ktorej počiatky siahajú do 13. storočia. V roku 1247 tu bola postavená prvá kaplnka. Prvá veľká procesia a púť tu bola 2.júla 1671. V roku 1847 bola postavená drevená kaplnka pre grékokatolikov. V rokoch 1906-1914 bola najväčšia prestavba, kedy kostol získal dnešnú podobu. Na hlavnom oltári zostala pôvodna gotická socha Panny Márie z 2.polovice 15.storočia. Nový kostol bol vysvätený spišským biskupom Jánom Vojtášakom 2.júla 1922. Dnes je tu vybudovaný exercičný a rehoľný dom a dom pre pútnikov. Význam tohto pútnického miesta neostal nepovšimnutý ani vo Vatikáne. Pápež Ján Pavol II povýšil kostol Navštívenia Panny Márie 26.januára 1984 na menšiu baziliku a o jedenásť rokov sa tu konala za jeho príomnosti najväčšia púť, ktorej sa zúčastnnilo 650 000 ľudí, bolo to dňa 3.7.1995. Po prezretí pútnického miesta sme sa vrátili do Smižian, kde sme mali objednaný obed v reštaurácií . vzhľadom k tomu, že obed by sme si pre časovú tieseň nestihli uvariť. Po obede sme sa vrátili späť na chatu, kde sme boli ubytovaní.Večeru sme si už pripravili samy, ktorá bola veľmi chutná.V sobotu na raňajky sme si pripravili obložený tanier so šunkou, salámou a zeleninou k tomu chlieb a čaj. Po raňajkach väčšia skupina išla pešo do Slovenského raja, kde sme v náročnom teréne skúšali chôdzu s bielou palicou. Došli sme až po Tomašovský výhľad a odtiaľ späť na chatu.Menšia skupina, ktorá ostala na chate pripravila chutnú zeleninovä polievku a hlavné jedlo perkelt s kolienkami. K tomu šikovné dve nevidiace upiekli chutný koláč pre všetkých účastníkov.Po obede si nevidiaci preskúšali chôdzu s bielou palicou po budove a okolí. Na večeru sme si pripravili živánsku. Na požiadanie viacerých členov sme mali aj diskotéku, kde sme si zatancovali a dobre sa zabavili. V nedeľu sme si pripravili lečo s klobásou, chlieb a k tomu čaj. Po raňäjkách sme opustili chatu a vrátili sa späť do Košíc.


1. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
2. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
3. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
4. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
5. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
6. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
7. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
8. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
9. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
10. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
11. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
12. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
13. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
14. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
15. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
16. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
17. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
18. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
19. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
20. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
21. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
22. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
23. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
24. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
25. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
26. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
27. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
28. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
29. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
30. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
31. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
32. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
33. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
34. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
35. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.
36. Delfíni si zopakovali sebaobsluhu a priestorovú orientáciu v Slovenskom raji.

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image