SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Usmernenie

25. marec 2020

V reakcii na súčasnú situáciu bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva. Touto cestou informuje rezortné ministerstvo (MŠVaŠ SR) o zodpovedaných otázkach


odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR,  ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.

 

Vážené športové zväzy, športové organizácie!

 
V súvislosti s prijatými opatreniami ústredného krízoveho štábu SR mi dovoľte, zaslať Vám "Odporúčanie ohľadom športovej činnosti”. 
 
Verte, že sme každým dňom pracovali na tom, aby sa naši športovci šťastne vrátili na Slovensko a aby sme zabezpečili dostatok informácii pre každého.
 
Chcem sa poďakovať pani Alici Fisterovej, hlavnej kontrolórke športu SR, s ktorou sme odporúčanie vytvárali, vedúcemu krízového manažmentu MŠ VVaŠ SR pánovi Borzovi, epidemiológom UVZ, hlavnému hygienikovi, ďalsím kolegom a všetkým, ktorí chápu, že sa svet ocitol v neľahkej situácii a športovci sú toho tiež súčasťou. Všetci nám dodávali informácie expresne rýchlo.
 
Chcem apelovať na Vás všetkých, aby ste dbali na zdravie nie iba svoje, ale aj na zdravie Vaších rodín, priateľov, kolegov. 
 
Dnes už môžeme bez preháňania povedať, že svet sa asi zmení. Ulice, obce, mestá sú poloprázdne, skončila zábava, obmedzujeme sociálny kontakt, nastalo obdobie istej vzájomnej závislosti a zodpovednosti za to, ako momentálne koná každý z nás. Aj spoločnosť sa bude musieť zmeniť a prijať opatrenia, aby takéto drastické obdobia neprichádzali. A možno nastáva aj nutnosť prehodnotenia hodnotových kategórii sveta, v ktorom žijeme. 
 
Usmernenie sa týka hlavne otázok, či je možné výkonávať športový tréning a tiež obmedzení, ktoré platia. Snažili sme sa pripraviť krátku, ale komplexnú správu smerom k športovému hnutiu a preto, pokiaľ by ste mali ešte otázky, napíšte nám a my urobíme všetko preto, aby sme ich zodpovedali. 
 
Kontaktné osoby: alica.fisterová@minedu.sk, jozef.gonci@minedu.sk
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste informácie zaslali všetkým členom Vašich športových zväzov a športových organizácii.
 
Na záver ešte v prílohe neprehliadnite! Je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť vykonávaná.
 
Nezabúdajme. Dnes je na prvom mieste naše ZDRAVIE!!!
 
S úctou
 
Mgr. Jozef Gönci
štátny tajomník pre oblasť športu 

1. Usmernenie

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image