SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

ANTIDOPING

Dokumenty zostavené Antidopingovou agentúrou SR

Dokument Oznámenie o ukončení športovej činnosti sa týka športovcov, ktorí sú zaradení v Národnom registri pre testovanie a systéme ADAMS, a ktorí si želajú ukončiť svoju aktívnu športovú činnosť. Spolu so žiadosťou o vyradenie od športovej federácie alebo zväzu je nutné zaslať aj vyplnený formulár o ukončení športovej činnosti.

Dokument Oznámenie o obnovení športovej činnosti sa týka športovcov, ktorí boli vyradení z Národného registra pre testovanie a systéme ADAMS, a ktorí si želajú opätovne obnoviť  svoju aktívnu športovú činnosť. Spolu so žiadosťou o zaradenie od športovej federácie alebo zväzu je nutné zaslať aj vyplnený formulár o obnovení športovej činnosti.

 

Svetový antidopingový kódex 2015:

5.7 Návrat športovcov, ktorí zanechali aktívnu činnosť, k súťaženiu

5.7.1 Ak športovec v Registri pre testovanie zanechá aktívnu činnosť a potom si želá vrátiť sa k aktívnej účasti na športe, športovec nesmie súťažiť na medzinárodných podujatiach alebo národných podujatiach, kým nie je k dispozícii na testovanie, a to tak, že informuje svoju medzinárodnú federáciu a národnú antidopingovú organizáciu písomným oznámením podaným šesť mesiacov vopred. WADA môže po konzultácii s príslušnou medzinárodnou federáciou a národnou antidopingovou organizáciou udeliť výnimku z pravidla šesťmesačného písomného oznámenia v prípade, že by bolo prísne uplatnenie tohto pravidla voči športovcovi očividne nespravodlivé. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa článku 13.

5.7.1.1 Akékoľvek súťažné výsledky získané porušením článku 5.7.1 sa anulujú.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image