SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Zasadnutie predsedníctva 20. - 21.5.2021

24. máj 2021

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

 

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

 

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 20. a 21. mája 2021:

1. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Valného zhromaždenia SAZPŠ – 28. august 2021.

2. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v kolkoch 2. – 4. júla 2021 (Rimavská Sobota).

3. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v AST 1. – 3. október 2021 (Nitra), prípadne 8. – 10. október 2021.

4. Predsedníctvo schvaľuje príspevok rozhodcom za účasť na republikových majstrovstvách v sume 40 €/osoba. 

5. Predsedníctvo schvaľuje príspevok na reprezentačné sústredenie AST vo výške 500 €.

6. Predsedníctvo ruší výsledky 1. ligy a 2. ligy v kolkoch pre sezónu 2020/2021.

7. Predsedníctvo ruší výsledky 1. ligy v AST pre sezónu 2021.

8. Predsedníctvo schvaľuje príspevok pre kluby za dosiahnuté umiestnenie v sezóne 2021/2022 – kolky a v sezóne 2022 – AST nasledovne: 1. miesto – 600 €, 2. miesto – 400 € a 3. miesto – 200 €.

9. Predsedníctvo schvaľuje konanie volieb nového predsedu komisie šachu na najbližšom VZ.

10. Predsedníctvo poveruje Disciplinárnu komisiu SAZPŠ začať konanie voči bývalému predsedovi Mgr. Pavlovi Valentovi z dôvodu neodovzdania účtovníctva, písomnej dokumentácie, osobných údajov funkcionárov klubov a športovcov i ostatnej agendy SAZPŠ z rokov 2014 – 2018.

11. Predsedníctvo schvaľuje preplatenie ubytovania účastníkom Oblastného turistického zrazu Levočské vrchy v júli 2021 (osoba/1 noc).

12. Predsedníctvo schvaľuje preplatenie nákladov sprievodcu na medzinárodný IBSA turnaj v AST (Praha, jún 2021).

13. Predsedníctvo poveruje dočasným vedením Komisie šachu SAZPŠ Mgr. Jozefa Horbaľa z dôvodu, že doterajší predseda nie je zaevidovaný v databáze RegiSPORT.

 

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image