SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NEPREHLIADNITE

FOTOGALÉRIA

SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk
SAZPS.sk

VIDEOGALÉRIA

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Zasadnutie predsedníctva - nové

24. január 2022

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

 

 

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

 

 

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 14. januára 2022:

1. Predsedníctvo schvaľuje pôžičku na 1. ročník kolkárskeho turnaja – Memoriál Jozefa Kolbaského v Nováčanoch (22. – 24. júla 2022). Refundácia z dotácií VÚC a mesta Košice.

2. Predsedníctvo schvaľuje prevod financií z 2 % klubom, ktoré sa v roku 2021 zapojili do ich získavania (za zdaňovacie obdobie 2020).

3. Predsedníctvo schvaľuje prijatie nového klubu – BK HNTN Bratislava.

4. Predsedníctvo schvaľuje návrh opatrení v súvislosti s finančnou kontrolou MŠVVaŠ.

5. Predsedníctvo schvaľuje konanie sústredení TOP 16 v kolkoch (Zlatovce) a TOP 12 v aplikovanom stolnom tenise (Rosina) - podľa možností súvisiacich s epidemickou situáciou.

6. Predsedníctvo poveruje sekretárku p. Ľudmilu Kubašovú sledovaním grantových a dotačných výziev z dôvodu možností získania finančných prostriedkov na športovú činnosť resp. na materiálno-technické vybavenie asociácie.

7. Predsedníctvo schvaľuje termín konania OM-V v kolkoch – 5. marec 2022 vo Vrútkach a termín konania OM-Z v kolkoch – 6. marec 2022 v Zlatovciach.

8. Predsedníctvo upresňuje termín konania CTZ (celoslovenského turistického zrazu), a to  v dňoch 12. – 15. mája 2022 (usporiadateľ MŠK ZPŠ Martin).

 

 

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image